ກອງປະຊຸມ ສຳມະນາຫົວຂໍ້ “ການສ້າງ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບ ສິນຄ້າ ກະສິກໍາ ເພື່ອສົ່ງອອກ”
EnglishLao (ພາສາລາວ)